Login


 Välkommen till vuxenutbildningen i Lund.

 Här kan du söka kurser och program på:

  -  SFI nivå  
         -         Grundläggande nivå
         
-          Gymnasial nivå
         
-          Prövningar
 
Tänk på att läsa igenom ansökningsanvisningarna noggrant i samband med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!